Oktatás

Művészeti kánon és műkereskedelem

Dátum: 2017.04.05 - 2017.04.12.
Helyszín: Várkert Bazár - Testőrpalota

Kaszás Gábor művészettörténész előadásai olyan témaköröket és művészeket érintenek, melyek, illetve akik a magyar művészettörténeti kánonból különböző – politikai, művészeti vagy esztétikai – okokból kimaradtak; a nagyobb művészettörténeti összefoglalókban, illetve a magyar múzeumok és gyűjtemények kiállítási stratégiájában alig szerepelnek, a műkereskedelemben viszont gyakran felbukkannak. Ez a kettősség ugyanakkor a tárgyalt művészek és életművek általános kereskedelmi megítélésére ma is óriási hatással van.

 

2017. április 5. (szerda)

Műcsarnoki festészet

A műcsarnoki festészet a 19. század végén és a 20. század elején az akadémizmus, a realizmus, a naturalizmus és az impresszionizmus sajátos elegyét képviselte, a progresszív irányzatok felől nézve már a maga korában is túlhaladottnak számított. Nevesebb képviselői ezért a későbbi korok művészettörténeti összefoglalóiból rendre hiányoznak, annak ellenére, hogy a műkereskedelemben még ma is meglepően népszerűek. Az előadás során olyan művészek munkái kerülnek bemutatásra, mint Benczúr Gyula, Lotz Károly, Éder Gyula, Tornai Gyula, Skuteczky Döme, Karlovszky Bertalan, Eisenhut Ferenc, Deák Ébner Lajos, Spányik Kornél, Aggházy Gyula, Glatz Oszkár, Zemplényi Tivadar, Peske Géza, Neogrády Antal, Zorkóczky Géza, Kézdi Kovács László, Szepesi Kuszka Jenő.

 

2017. április 10. (hétfő)

Elfeledett életművek az 1920-as 1930-as évekből

A 20. század derekán - elsősorban Csók István és Vaszary János főiskolai pedagógiai tevékenységének köszönhetően - egy fiatal és tehetséges generáció jelent meg a művészeti közéletben. Az akkori konzervatív kultúrpolitika és gazdasági válság azonban nem kedvezett e generáció művészi kiteljesedésének. Tagjai közül sokan elhagyták az országot, vagy felhagytak a festői praxissal, olyan csonka életműveket hozva létre, melyek átfogó művészettörténeti szempontok alapján sokszor csak nagyon nehezen értékelhetők. Ezek a ritkán felbukkanó nevek ugyanakkor gyakorta meglepetéseket okoznak a műkereskedelemben.  Az előadás során többek között olyan művészek munkái kerülnek bemutatásra, mint Batthyány Gyula, Vaszkó Ödön, Rauscher György, Szantrucsek Jenő, Peitler István, Lahner Emil, Krocsák Emil, Gáborjáni Szabó Kálmán, Félegyházy László, vagy Farkasházy Miklós.

 

2017. április 12. (szerda)

Kettős életművek

A harmadik téma a kettős életművek problematikáját érinti, ami elsősorban a II. világháború utáni évtizedek művészetére jellemző. Számtalan alkotó a kultúrpolitika sajátos elvárásai miatt csak alig vagy egyáltalán nem kapott lehetőséget a nyilvános szereplésre. Ezek az alkotók vagy „civil” foglalkozás után néztek, vagy megélhetési szempontokat figyelembe véve olyan, a közízlésnek és az elvárásoknak megfelelő stílust, modort alakítottak ki önmaguk számára, mellyel a közönség elé léphettek. Így jöttek létre azok az un. kettős életművek, melyekben az alkotó saját, szigorú belső elvárásának megfelelő alkotások, valamint a közízlés és a kultúrpolitika számára elfogadható munkák együttesen vannak jelen. Az előadás során többek között olyan alkotók művei kerülnek bemutatásra, mint Orosz Gellért, Klie Zoltán, Kokas Ignác, Korga Ferenc, Konkoly Gyula, vagy Altorjai Sándor.

 

Kezdési időpont: 17:30 óra (befejezés – egy szünettel - kb. 20:30-kor)

Részvételi díj: 10.000 Ft (3 alkalomra), vagy alkalmanként 4.000,- Ft. (Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

Jelentkezés és bővebb információ: oktatas@kogart.hu vagy julia.fejes@kogart.hu, 30/299-9643

A KOGART Galéria bankszámla száma: CIB Bank Zrt., 10700024-44500104-51100005, KOGART Galéria Kft., 1062 Budapest, Andrássy út 112. Előadás-sorozat megjelöléssel. Kérjük, hogy átutaláskor a lakcímüket is tüntessék fel!

A részvétel csak előzetes regisztrációval lehetséges!

Az előadások helyszíne a Várkert Bazár „Testőrpalota” épülete, II. emelet (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.)