Kiállítások

-
Mezők törlése

Archívum

Dátum: 2015. december. 11. - 2016. április. 17.
Helyszín: Várkert Bazár - Testőrpalota (Északi Palota), Budapest

20. századi festészetünk egyik legmarkánsabb képviselőjére, Koszta Józsefre (1861-1949) sajnálatosan kevés fény irányult az utóbbi évtizedekben. Bár művei szinte minden, a korszakról szóló csoportos tárlaton szerepelnek, és éppen ezért a művész a magyar festészet történetének „kihagyhatatlan” alakja, utolsó budapesti gyűjteményes tárlatára mégis több, mint 60 éve - a halála előtti évben-, 1948-ban, a Nemzeti Szalonban került sor, miután nagyszerű életművét az elsők között tüntették ki Kossuth-díjjal.

Dátum: 2015. november. 29. - 2016. január. 24.
Helyszín: KOGART Kiállítások Tihany, Tihany

A fotóművészet és a festészet mint műfaj a 20. század első felében eltérő utakon haladt a modernitás irányába. Így volt ez Kínában is, ahol a modern nagyváros mindkét művészeti ág fejlődésének helyszínévé vált, sajátos tereivel és életmódjával inspirációként szolgálva a művészek számára.

Dátum: 2015. június. 25. - 2015. augusztus. 30.
Helyszín: Ferenczy Múzeum, Szentendrei Képtár, Szentendre

A MÉRTAN HARMÓNIÁJA – Geometrikus és konstruktív törekvések a KOGART gyűjteményében címmel június 25-től látogatható a szentendrei Ferenczy Múzeum Barcsay Gyűjteményének három termében a KOGART kollekcióinak reprezentatív válogatása. A vendégkiállítás apropóját Barcsay Jenő Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő életmű-kiállítása adja, ahová számos mű került a szentendrei Barcsay Gyűjteményből.

Dátum: 2015. május. 17. - 2015. szeptember. 06.
Helyszín: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Hódmezővásárhely

Barcsay Jenő a 20. századi magyar művészet egyik legjelentősebb egyénisége, akinek saját kortársaira és a következő nemzedékre gyakorolt hatása alapvetően határozta meg a háború utáni magyar művészet arculatát. Úgy vált a 20. századi magyar festészet absztrakt-konstruktív ágának referenciapontjává, hogy közben hat évtizedes munkássága során művészetének alapvető kiindulópontjaként határozta meg a természet és a látható valóság leképezését, amelyet az elvonatkoztatás, a formai absztrakció különböző szintjein vizsgált és szerkesztett újra. Barcsay Jenő 20. századon végigívelő művészeti pályája és aszketikus szigorral kialakított egyedülálló életművének sokszínűsége valamint stiláris és műfaji kísérletezései azonban nehezen tűrik a stílusbeli kategóriákat. Életművének alakulása valamint az azt befolyásoló történelmi és művészeti hatások együtt pulzálnak a magyar képzőművészet 20. századi történetével.

Dátum: 2015. március. 29. - 2015. július. 05.
Helyszín: KOGART Kiállítások Tihany, Tihany

A romantika stílusának kibontakozása Magyarországon egybe esik a reformkor polgárosodási törekvéseivel, az 1848-as szabadságharc eszményével és az osztrák elnyomás elleni nemzeti ellenállás időszakával. A városiasodás fejlődésével egyre jobban megerősödő polgári réteg fokozatosan a művészetek legfőbb megrendelőjévé és támogatójává válik. Megteremtődnek a művészképzés és a műkereskedelem alapvető feltételei, művészeink többsége pedig külföldi tanulmányai befejezése után hazatérve, itthon teremt önálló egzisztenciát. A kiállítás mintegy harminc festményen keresztül ennek a sokszínű korszaknak a megismertetésére tesz kísérletet, bemutatva a romantika művészetének legjellemzőbb témáit és legjelentősebb hazai képviselőit.